ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΟΠΠΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ και ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (ΕΚΑΑ)

  Α) Για την κλασσική αιμοκάθαρση: κλειστό νοσήλιο 120,75€ συν φίλτρο και βελόνες
  (ΦΕΚ 423Β -27/03/2007)
  Β) Για τις παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης - αιμοδιαδιήθηση με on line παραγωγή υγρού υποκατάστασης : κλειστό νοσήλιο 178,25€ συν φίλτρο και βελόνες
  (ΦΕΚ 4123Β-27/03/2007)


 • ΙΔΙΩΤΕΣ*

  Α) Για την κλασσική αιμοκάθαρση : 150€


  Β) Για τις παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης - αιμοδιαδιήθηση με on line παραγωγή υγρού υποκατάστασης : 210€