Χρήση της ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΦΡΟΥ Ε.Π.Ε.» (εφεξής καλούμενης «Η εταιρία») και συνεπώς προστατεύεται από το Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα κείμενα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και ενημέρωση των επισκεπτών και αναγνωστών της, ενώ δεν επιτρέπεται η εμπορική ή προσωπική χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο και απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή η καταχώρησή τους ή η πάσης φύσεως μετάδοσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των κειμένων της παρούσας ιστοσελίδας για κάθε άλλο σκοπό πέραν του επιτρεπόμενου μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στον παραβάτη, αφού η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων διώκεται και ποινικά.

Όλα τα στοιχεία της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε σχετικού νόμου, ενώ απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή τους. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, αναμετάδοση με οποιοδήποτε μέσο κάθε λογότυπου, εμπορικού σήματος, εικόνας ή ήχου που περιέχεται στην ιστοσελίδα από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν γίνει κατόπιν αδείας της Εταιρίας η οποία έχει τα δικαιώματα επ’ αυτών.

Δήλωση αποποίησης      

Δηλώνεται ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκυρη και συνεχώς ενημερωμένη πληροφόρηση που παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα. Ωστόσο η Εταιρία δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για κάθε είδους πιθανή βλάβη που τυχόν προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται σε αυτήν.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι πιθανό να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη και ανακρίβειες. Η Εταιρία ωστόσο μπορεί να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποιήσεις και / ή διορθώσεις στα κείμενα και τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Καθώς η Εταιρία δεν έχει υπό τον έλεγχό της τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών αλλά ούτε και των συνδέσμων που βρίσκονται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες ούτε και των τυχόν τροποποιήσεων ή ενημερώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτές. Η Εταιρία δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω οποιουδήποτε τρόπου μετάδοσης που λαμβάνεται από κάθε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Επισημαίνεται ότι οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες εμφανίζονται στους χρήστες της ιστοσελίδας μόνο προς διευκόλυνσή τους και το περιεχόμενο αυτών δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Εταιρία.